News

Chứng Thư Số Công Cộng

Chứng Thư Số Công Cộng

DÀNH CHO NHÀ THẦU, MỜI THẦU VÀ CHỦ ĐẦU TƯ

CUNG CẤP CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG (Viettel, Vin-CA, Vina – CA, Easy CA, CA2 NACENCOMM, Newtel -ca, Fast CA, FPT-CA...)

Liên hệ: 0901.489.666 - Ms Kim Anh.

Từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống mới) sẽ vận hành chính thức theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT.

Để đảm bảo hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mới hiệu quả, đơn vị chúng tôi hỗ trợ:

1. Đăng ký MỚI tư cách Nhà thầu, Mời thầu, Chủ đầu tư lên mạng đấu thầu QG.

2. Chuyển đổi từ hệ thống CŨ sang hệ thống MỚI.

3. CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG để phục vụ Đơn vị trong quá trình tham dự thầu, đăng KHLCNT. Các đơn vị cần chuẩn bị sẵn sàng chứng thư số công cộng.

Đơn vị chúng tôi chuyên cung cấp CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG, đồng thời hướng dẫn chuyển đổi sang hệ thống mới, đăng ký mới.

Hỗ trợ Ultraview đăng nhập, cài chứng thư số, chuyển đổi sang hệ thống mới và cài môi trường.

CÁC BƯỚC ĐỂ THAM DỰ THẦU & ĐĂNG KHLCNT như sau:

Bước 1: ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU, MỜI THẦU LÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Bước 2: CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG MÁY TÍNH (Agent)

Bước 3: ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ TRÊN HỆ THỐNG

Bước 4: CÀI ĐẶT CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ:

Số điện thoại: 0901.489.666 (Ms Kim Anh).

Email: dangkydauthauquamang@gmail.com.